• VÄLKOMMEN TILL
  RÖRSVETSARNA AB!

  Kontakta oss idag för en offert! Ring 0499-129 80 eller maila oss på info@rorsvetsarna.se.
 • VÄLKOMMEN TILL
  RÖRSVETSARNA AB!

  Kontakta oss idag för en offert! Ring 0499-129 80 eller maila oss på info@rorsvetsarna.se.
 • VÄLKOMMEN TILL
  RÖRSVETSARNA AB!

  Kontakta oss idag för en offert! Ring 0499-129 80 eller maila oss på info@rorsvetsarna.se.
 • VÄLKOMMEN TILL
  RÖRSVETSARNA AB!

  Kontakta oss idag för en offert! Ring 0499-129 80 eller maila oss på info@rorsvetsarna.se.
 • VÄLKOMMEN TILL
  RÖRSVETSARNA AB!

  Kontakta oss idag för en offert! Ring 0499-129 80 eller maila oss på info@rorsvetsarna.se.
 • VÄLKOMMEN TILL
  RÖRSVETSARNA AB!

  Kontakta oss idag för en offert! Ring 0499-129 80 eller maila oss på info@rorsvetsarna.se.
 • VÄLKOMMEN TILL
  RÖRSVETSARNA AB!

  Kontakta oss idag för en offert! Ring 0499-129 80 eller maila oss på info@rorsvetsarna.se.

Om oss

 

CERTIFIKAT

Vi är certifierade enligt ISO 3834-2:2021  samt EN 1090-1:2009+A1:2011

 

MILJÖPOLICY

Vi arbetar inom verksamheter och med kunder som har för avsikt att minimera påverkan på miljön. Detta är också ett led i vår verksamhet, att alla beställares miljömål skall tillgodoses. I all vår verksamhet ska vi arbeta för att hushålla med resurser.

Vi ska försöka minska användandet av naturfrämmande ämnen samt produkter som bygger på icke förnyelsebara råvaror. Att klara myndigheternas krav är en självklarhet, men vi ska också sträva efter att vara bättre än dessa bl.a. med hjälp av förebyggande arbete. När nya verksamheter, processer eller produkter planeras ska först miljökonsekvenserna av dessa utredas. Vi arbetar ständigt med förbättringar av vårt miljöarbete.

Vi följer ISO 14001

Miljöansvarig: Mirza Mehmedovic

KVALITET

Våra installationsarbeten inom processindustrier och panncentraler där höga arbetstryck och farliga medier förekommer, innebär att kvalitet och kontrollomfattning är lagstadgade myndighetskrav. Den kvalitetsdokumentation som framtages vid dessa projekt, är något som påverkar hela vår verksamhet. Vi har framtagna rutiner och kontrollplaner för varje projekt som skall genomföras.

Vi följer ISO 9001

Kvalitetsansvarig: Johan Persson